Kontakty

ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o.
Cablkova 3305/3
821 04 Bratislava 2

IČO: 50401955
DIČ: 2120308245
IČ DPH: SK2120308245
č.ú. SK03 1100 0000 0029 4402 8341

tel.: 02/4363 3181
fax: 02/4341 5503
e-mail: info@studionadej.sk