Používanie diela

Ďakujeme, že nekopírujete zakúpené dielo spôsobom, ktorý by poškodzoval vlastníkov práv. Podporujete tým prácu Slovenskej biblickej spoločnosti & Štúdia Nádej.

Výroba kópií, prepožičiavanie pre verejné produkcie a vysielanie sú bez súhlasu zakázané.

Preto, prosíme, rešpektujte nasledujúce zásady používania zakúpeného diela:

  • zakúpené audio nahrávky Slovenského ekumenického prekladu sú určené pre vlastnú potrebu
  • viacnásobné stiahnutie produktu cez URL adresu je určené len pre majiteľa zakúpeného produktu a slúži na to, aby si mohol súbory stiahnuť do viacerých svojich zariadení (napr. notebook, tablet, mobil a pod.)